Sisemine Valgus ja Heli

quanin1

Valgustumine on vajalik. Valgustumine tähendab seda, et oleme teadlikud oma sisemiset valgusest, see tähendab, et oleme VALGUSTATUD. Meis olev valgus juhatab meie elu iga sammu õige eesmärgini. Jumala sõna, heli, vibratsioon, taeva muusika sosistavad meile kõik universumi saladused ja ka seda, kuidas oma igapäevast elu elada, kuni oleme täitnud oma kohustuse kui õnnistuse andjad sellele Maale.

Uudiste Ajakirjast nr 96, Tarkusepärlid
Kõrgeim Meister Ching Hai
Brisbane, Austraalia • 21. märts 1993

Jumala valgus ja heli tulevad kui oleme Jumalaga sügavas ühenduses, kui tõesti tahame minna tagasi sinna, kust me pärineme. Valgus tuleb kui sähvatus, kui pikne, kui tuhanded päikesed, kui värvilised vikerkaared, see tuleb kui imeline elektrišokk. See vapustab kogu su keha, iga selle närvi ja rakku, uuendades su keha, vaimu ja meeli. See muudab sind kui vastsündinud beebiks. Sa muutud süütuks, kuid arukaks; sa muutud kannatlikuks, aga targaks, väga tegusaks ja kiiresti reageerivaks.

Heli on kui kondenseeritud valgus, aga veelgi kontsentreeritum, see on palju võimsam. Mõnikord juhtub nii, et kui peale initsiatsiooni mediteerid, või kui oled väga sügavas palves, siis võid tajuda, kuidas heli vibreerib. See tuleb kui tuhandete muusikariistade mäng ühel ja samal aja, kuid see ei kurdista te kõrvu. Ja kui peaksite nägema sisemiselt tuhandeid päikesi, siis see ei tee te silmadele valu. Kui kuulete tuhandete viiulite mängu või suurt orkestrit taevas mängimas, siis see ei tee te kõrvadele haiget. See tõstab teid üles taevalikku maailma, lastes teil kogeda universumi erinevaid maailmu. See laseb teil tunda teistsugust jõudu, mis hakkab teis endis esile kerkima. See on just nii lihtne nagu teile praegu proovin kirjeldada; sellel kõigel pole aga midagi pistmist inimestele omaste kogemustega. Me ei koge mitte kunagi selliseid asju inimmõistes ja inimeksistentsis. Seepärast ongi neist asjust sõnades väga raske rääkida, võin vaid kutsuda teid seda kõike ise kogema.

Uudiste Ajakirjast nr 91, Tarkusepärlid
Kõrgeim Meister Ching Hai
Hawaii, USA • 27. märts 1993

Niisiis, Quan Yin tähendab helile mõtisklemist. Ma räägin nüüd helist pisut lähemalt, et aidata teil seda paremini mõista. Selleks, et harjutada olla Jumalale lähemal, peame järgnema allikale, voolule, eluvoolule – peame minema tagasi sinna, kus on kõige läte, sest me pärineme sealt. Samamoodi nagu jõe puhul, kui kõnnime mööda jõekallast, siis jõuame paigani, kust jõgi alguse sai. Heli väljendub mitmel moel. Kõige jämedamakoelisemalt väljendub see meie maailmas.

Me kuuleme igasuguseid hääli- muusikat ja inimeste juttu. Me kasutame seda tavalistele kõrvadele vastuvõetavat nähtavat või kuuldavat heli selleks, et omavahel suhelda ja edastada osa nähatamatu maailma teadmistest. Nähtamatu heli on Jumal. See on seotud ka nähtava heliga, kuid palju peenemal ja õrnemal moel. Kui korra mõistame, mida nn meister või õpetaja ütleb meile nähtamatu heli kohta, ja kui tahame selle allikaga ühendust saada, kasutades kõnekeelt, siis pärast õpetaja või kogenud abilise käest saadud juhiseid saame ühendust võtta selle peenema heliga. See peenem heli on füüsilisest helist kõrgemal, see asub teispool füüsilist maailma. Selle heliga ühenduse saamiseks peame tõstma oma teadvuse kõrgemale tasemele.

Meie teadvus on aga kinni selles füüsilises kehas. See näeb asju läbi silmade ja kuuleb füüsilise maailma helisid läbi kõrvade. Läbi puudutuse kogeb see ümbritsevat mailma. Kui aga suuname selle nn teadvuse ühte konkreetsesse kehapunkti, näiteks siia (Meister osutab tarkuse silmale), siis võime läbi selle ukse tõusta kõrgemale peenemasse maailma. Siis võime kogeda teadvuse peenemaid tasemeid, palju peenemas maailmade eksistentsis ja kuulda palju peenemat heli.

See peen heli on küll ühenduses selle füüsilise heliga, kuid see on teisel tasemel. Selleks, et seda kuulda, peame keskenduma ning ennast mõneks ajaks siinsest maailmast välja lülitama. Ja nn meistrid või asjatundjad peaksid olema võimelised aitama meil seda koheselt teha. Seepärast seda nimetataksegi vahetuks valgustumiseks. Valgustumine tähendab seda, et me võime näha valgust. See tähendab seda, et meis olev valgus on valgustunud. Me saame nüüd näha valgust või taevalikku maailma ja kuulda kõrgema maailma helisid. Seda nimetataksegi valgustumiseks, läbi heli ühinemine algse heli universumiga, mida Piiblis nimetatakse “sõnaks”, või budistlikes suutrates “sõnaks paljudes vetes” jne. Igaühte, kes suudab aidata meil ühendada ennast selle algse heli või Jumala energiaga, kutsutakse meistriks.

Uudiste Ajakirjast nr 91, Tähelepanu keskmes
Kõnelejaks Kõrgeim Meister Ching Hai
Toronto, Kanada • 26. veebruar 1991

Füüsilises maailmas kuuleme vaid füüsilist heli, milleks võib olla lindude laul, muusikariistadest tulevad muusikahelid, autode müra jne., me kuuleme neid helisid läbi kõrvade füüsiliselt. Vaimses maailmas pole meil heli tegemiseks ega kuulmiseks neid füüsilisi vahendeid vaja.

See pole nii, et peame heli kuulma, vaid me peame tõstma ennast tasemele, kus Heli või Valgus on. Mida kõrgemale, seda parem. Sellel pole mõistusega midagi pistmist. Selle kogemiseks peab hing olema kehast väljas, väljas füüsilisest maailmast. Mõnikord te olete ikka veel siin, elate selles maailmas, teete oma tööd ja kuulete Heli ning näete Valgust ja arvate siis, et te pole vaimses maailmas. Olete küll, sest hing pole keha.

Hing eksisteerib väljaspool keha, väljaspool füüsilisi piire ning on ühinenud vaimse maailmaga. Just seepärast saategi kuulda Heli ja näha Valgust. Sel hetkel olete mõlemal tasemel korraga – nii hinge kui keha ehk füüsilisel tasemel. Inimesed elavad peamiselt vaid füüsilisel tasemel, mispärast nad ei kuulegi Heli, ega näe Valgust. Aga kuna me pole vaid keha, siis saamegi vabastada ennast sellest füüsilisest maailmast ning siis võime kuulda vaimset maailma.

Uudiste Ajakirjast nr 87, Tarkusepärlid
Kõrgeim Meister Ching Hai
London, UK • 26. august 1997

Top