Initsiatsioon ja Quan Yin meditatsioonimeetod

Master meditating

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quan Yin meetod on ainulaadne ja kõige iidsem meditatsioonitehnika, mis aitab teil taasavastada endas peituv, sisemise Valguse ja Helina väljenduv, Kõikvõimas Jõud.

“Seda Sõna või jumalikku vibratsiooni on mainitud kõigis usundites. Me nimetame seda Yiniks, teised nimetavad seda taevalikuks muusikaks, logoseks, taoks jne. See vibreerib kõiges elavas ja hoiab üleval kogu universumit. See sisemine meloodia võib ravida terveks kõik haavad, täita kõik soovid ja kustutada kõik maised janud. See on kõikvõimas ja kõike armastav. Ühendus selle Heliga toob rahu südamesse, sest me oleme loodud sellest Helist. Peale selle Heli kuulmist muutub kogu meie olemus, meie vaated elule muutuvad palju paremaks.”

Raamatust “Olen tulnud teid koju viima”
Kõrgeim Meister Ching Hai

 

Quan Yin meditatsioonimeetod on ühtesobiv kõigi uskude ja usutunnistustega. Seda on mainitud pühakirjades üle kogu maailma. Piiblis on seda nimetatud “sõnaks” (see pärineb kreekakeelsest sõnast “logos”, mis tähendab “heli”); taoismis nimetatakse seda “taevalikuks muusikaks”; hinduismis “shabdiks”; sikhismis “naamiks”; ja moslemite pühakirjas Koraanis nimetatakse seda “Kalam-i-Quadimiks” ehk “taevast tulevaks hääleks”. Budismis teatakse seda kui “helivoogu”, kust sõnad “Quan Yin” pärinevadki. (Quan Yin on hiinakeelne väljend, mis tähendab “mõtisklemist Helile.”)

Me kutsume teid avastama seda haruldast ja iidset meetodit, mis on kõige kiirem, turvalisem ja lihtsam tee tagasi Jumala Kuningriiki. Quan Yin meetod on tõeline võti iseenda tundma õppimisel. Quan Yin meditatsioonimeetodit õpetatakse tasuta.

Top