Select Page

Referinţe din alte religii

„Cel care este numit iluminat, este cel care poate merge după dorinţă în aceste planuri de lumină, în aceste lumi ale existenţei din lumină. Cel puţin discipolii mei pot fi numiţi iluminaţi, pentru că ei au experienţa luminii. „I-luminat” înseamnă că trebuie să ai lumină. Lumina este în tine. În Biblia creştină se spune: „Să ai grijă ca lumina din tine să nu ajungă întuneric”. La fel, se spune: „Dacă ochiul tău ajunge unul, atunci tot corpul tău va fi plin de lumină.” Lumina este menţionată mereu. La fel, se pomeneşte despre tot felul de sunete ale lui Dumnezeu, de exemplu sunetul tunetului, sunetul apelor curgătoare, sunetul trompetei divine, sunetul harpei şi tot felul de astfel de lucruri.”

În Sutra Surangama, Shakyamuni Buddha a spus că toate celelalte moduri de practică spirituală nu sunt decât metode temporare, nu sunt eterne. Numai Metoda Quan Yin este cea eternă, cea de pe urmă şi cea mai corectă metodă de practică spirituală. Noi vom fi de acord cu El doar după ce am practicat Metoda Quan Yin. În Biblie este menţionat în legătură cu universul: „La început a fost Cuvântul (Sunetul) şi Cuvântul a fost cu Dumnezeu şi Cuvântul a fost Dumnezeu. Totul a fost făcut din acest Cuvânt (Sunet) şi nu era nimic care nu era făcut din acest Cuvânt (Sunet)” (Ioan 1:1;4) Tao Te Ching vorbeşte despre acelaşi lucru, Lao Tzu a spus: „Felul în care poate fi numit nu este Felul ca atare, numele cu care poate fi numit nu este Numele ca atare. Cel fără nume a fost începutul Raiului şi pământului. Numele dat a fost mama tuturor creaturilor.” Atunci când acest „Nume care nu poate fi numit” a devenit fiinţă, atunci universul şi toate celelalte au fost născute.

Upanishadele, cele mai faimoase scripturi hinduse, menţionează acelaşi lucru: „La început a fost Cuvântul.” Acest Sunet a existat atunci când a început creaţia, când acest Sunet a devenit fiinţă, atunci totul a fost adus la viaţă. Acest Sunet este Dumnezeu, acest Sunet este Creaţia. Ei cu toţii vorbesc despre acelaşi lucru pentru că la început Buddha Shakyamuni, Lao Tzu, Biblia, hinduismul şi islamismul au luat naştere din aceeaşi doctrină. După practicarea Metodei Quan Yin, noi putem să înţelegem scripturile atunci când le vom studia. Când vom atinge iluminarea extraordinară, atunci vom cunoaşte că toate scripturile vorbesc despre acelaşi lucru.”

Maestra Supremă Ching Hai

Top