Select Page

Regăsiţi limbajul lui Dumnezeu

Ar trebui să comunicăm cu Dumnezeu în limba Lui

Există o limbă superioară tuturor limbilor. Este limba lui Dumnezeu. Dar cu cât stăm mai mult  pe pământ, cu atât mai puţin ne-o reamintim, deoarece nu avem ocazia să o folosim sau nu e nimeni cu care să o putem vorbi. Acesta e motivul pentru care ne uităm originea, deoarece uităm să comunicăm cu Dumnezeu în limba dumnezeiască. Să presupunem că avem o persoană iubită, care e separată de noi de-o vreme lungă şi n-am mai contactat-o demult, după un timp iubirea va fi doar o amintire vagă şi vom avea foarte puţin de-a face unul cu celălalt. Apoi amândoi vom fi ca şi străini unul faţă de celălalt. Multe relaţii de iubire nu durează dacă partenerii (sau doar unul din ei) sunt prea ocupaţi, departe unul de celălalt. Când suntem prea ocupaţi uităm de toate, inclusiv de iubire. Sau poate că nu uităm cu totul, dar dorul nu mai este atât de intens. Amintirea iubirii nu este atât de vie, chiar dacă mai persistă ceva. Deoarece suntem preocupaţi cu munca, nu avem prea multă vreme să hrănim iubirea, chiar dacă o dorim.
Dorul de casă – de casa noastră adevărată, de Împărăţia lui Dumnezeu, ne urmăreşte întotdeauna. Deoarece suntem prea preocupaţi cu lumea din afară, în strădania noastră pentru supravieţuire am uitat să comunicăm cu Dumnezeu în limba noastră de origine. Dacă suntem în compania unuia ca noi, ne vom reaminti şi cu puţin exerciţiu vom vorbi din nou limba interioară, în mod fluent. La fel ca şi limba lumii, cu cât o exersăm mai rar, cu atât mai puţin suntem în stare să ne-o reamintim. Şi ne bâlbâim ici-colo în câte o propoziţie, ceea ce nu ne este prea de folos. Câteodată este chiar în dezavantajul nostru, deoarece cuvintele rupte nu au înţeles sau nu sunt rostite într-o manieră sau circumstanţă potrivită. Iar acest lucru poate produce neînţelegeri şi încurcături.
Aşa ne lovim de obstacole în lumea aceasta, ori de câte ori dorim să exprimăm frumuseţea, adevărul sau virtutea din interiorul nostru. Contrar celor mai bune intenţii ale noastre, noi realizăm adesea că nu suntem în stare să ne îndeplinim sarcinile pe care le avem în această lume, deoarece comoara de înţelepciune din interiorul nostru nu este cu totul în posesia noastră. O avem, dar am uitat unde se află şi cum s-o folosim. Câteodată, din greşeală, găsim sursa puterii supreme, dar foarte des eşuăm. Aşa că, toată frumuseţea, adevărul şi virtutea din interiorul nostru zac nefolosite.

Noi suntem Maeştrii casei noastre, care este Universul

Aşadar, nu suntem chiar aşa de neajutoraţi şi nesfinţi precum gândim; suntem chiar Puterea Supremă a întregului univers. Suntem aici ca să binecuvântăm pământul, dar ne am uitat uneltele şi de aceea nu ne putem face datoria aşa cum ar trebui. Noi suntem prinţi, dar ne trăim viaţa ca cerşetori, în comparaţie cu măreţia pe care o deţinem. Fraţi şi surori, eu sunt aici ca să vă arăt o cale mai bună de a ajunge la această putere supremă, calea prin care ar trebui să binecuvântăm această planetă pământeană, calea Maestrului, fiindcă suntem Maeştrii casei noastre, care este Universul.
Iar lumea de aici, care e numai una dintre încăperile în care locuim, să o decorăm şi să o înfrumuseţăm cu adevărul şi virtutea din înţelepciunea supremă din interiorul nostru. Găsiţi Împărăţia lui Dumnezeu din interiorul vostru şi nu va mai fi nevoie să căutaţi aceste virtuţi, ele vor găsi calea către voi. Pentru că sunt deja în interiorul nostru. Noi nu suntem doar fiinţe umane obişnuite, ci suntem supra-fiinţe şi putem să descoperim acest lucru numai prin contemplaţia interioară, în timp ce ducem mai departe activităţile din afară. Ne vom cufunda adânc în oceanul de înţelepciune şi iubire, din care emană toată frumuseţea, adevărul şi virtutea, iar undele lumii materiale de la suprafaţă nu ne vor mai perturba fiinţa.

Ochiul înţelepciunii poate vedea clar iluziile din oglinda magică

Vom fi protejaţi de propria noastră putere atât de-a lungul acestei aventuri şi a călătoriei noastre în această lume materială, cât şi pe durata drumului nostru către casă. Lumea de aici va fi din nou frumoasă şi virtuoasă, fiindcă o vom vedea cu un ochi deosebit, ochiul înţelepciunii, care ne va arăta frumuseţea ascunsă a naturii, legea iubirii şi iertării. Vom vedea clar lumina strălucitoare a Raiului şi ne vom da seama că toată suferinţa, falsitatea şi laturile nevirtuoase ale acestei vieţi nu sunt decât iluzii, că aceste lucruri nu au existat din capul locului. Împărăţia Raiului este cu adevărat aici şi acum şi întotdeauna, pe veşnicie!
E ca şi cum privim într-o oglindă magică, care ne deformează văzul şi dintr-o dată ne aducem aminte să privim înapoi numai spre noi înşine şi spre împrejurimile adevărate, ca să descoperim că totul este adevărat şi frumos, iar imaginile din oglindă nu sunt decât reflexii slabe şi deformate intenţionat spre a-i distra pe privitorii curioşi! Ţineţi minte că aceasta nu este viaţa adevărată. Dacă ne ataşăm doar de această imagine deformată, vom suferi şi-l vom învinui pe Dumnezeu pentru toate supărările acestei vieţi.
Bucuraţi-vă de lume ca acei spectatori curioşi de la bâlci, cărora le plac reflecţiile stranii dintr-o oglindă magică, dar în acelaşi timp să ştiţi, că nu ne aflăm în lumea adevărată. Dacă urmăm direcţia arătată de Maestru, vom găsi Sinele nostru adevărat, care este plin de înţelepciune, frumuseţe şi virtute şi toate imaginile false ne vor părăsi. Ne vom regăsi fără nici o calitate urâtă, fiindcă acestea nu sunt decât iluzia magică a oglinzii.

Maestrul adevărat poate lua cu sine discipolii de-a lungul întregului drum către

Împărăţia lui Dumnezeu

Repet încă o dată, eu sunt aici ca să vă ajut să vă redescoperiţi Sinele vostru măreţ. Serviciul meu este fără obligaţii sau condiţii şi este gratuit, deoarece aceasta este tradiţia sfinţilor iluminaţi.
Maestrul este cineva dintre noi care, în afară de faptul că este un om normal, a descoperit puterea supremă din interiorul lui sau al ei, şi o foloseşte ca să slujească lumea mai bine şi ca să călătorească către Împărăţia lui Dumnezeu. Prin urmare, poate lua cu sine de-a lungul drumului pe oricine doreşte să meargă în aceeaşi direcţie, dar care din nefericire nu a găsit singur cărarea. Acest lucru se face printr-o cooperare din partea ambelor părţi, începând cu aşa numita iniţiere şi sfârşind cu atingerea măiestriei de către absolvent. Fiecare va termina cursurile mai devreme sau mai târziu, iar Maestrul niciodată nu-şi părăseşte studentul. Aşa e, până când discipolul atinge cel mai înalt grad în Împărăţia lui Dumnezeu. La iniţiere, ochiul înţelepciunii ni se va deschide şi ne vom găsi inundaţi de Lumina Raiului şi de calităţile cereşti pline de glorie. Multe din bolile noastre vor fi alinate de Sunetul ceresc. Quan Yin înseamnă a contacta Sunetul interior, muzica tăcută, fără instrument, ceea care este învăţătura directă de la Dumnezeu. Această Lumină şi muzică cerească apar imediat în timpul iniţierii. De aceea se numeşte iluminare imediată. Este imediată, deoarece este deja în interiorul nostru.
Împărăţia lui Dumnezeu este în noi. Dar am uitat unde s-o căutăm. Cu ajutorul Maestrului, butoanele de comandă ale întregii noastre centrale energetice vor fi comutate “pornit”, iar Lumina şi slava ne vor umple fiinţa. Vom fi renăscuţi inocenţi din nou şi iubiţi de întregul Univers! Vom intra prin Porţile Raiului şi începând de acolo vom învăţa direct de la Dumnezeu. Vom conversa ocazional cu Maeştrii din vechime şi vom readuce pe pământ toată această binecuvântare. Pe scurt, vom lăsa în urma noastră toate poverile ce aparţin de lumile inferioare şi vom intra în cercul sfinţeniei, de unde nu mai trebuie să ne întoarcem. Dar dacă vrem, ne putem reîntoarce ca Maeştri sau îngeri.

Păşiţi în regiunea de dincolo de timp şi spaţiu

Pe scurt, putem alege lumea spirituală sau pământul. Aceasta este calea înţelepţilor din timpuri străvechi. Asta e viaţa fiecăruia dintre noi şi trebuie să muncim pentru ea. Dar, de fapt, nu este muncă. Dimpotrivă, e mai degrabă distracţie şi bucurie. Deoarece după iniţiere veţi păşi într-o regiune de acţiune fără efort, dincolo de timp şi spaţiu şi deasupra tuturor legilor acestei lumi. Lucrurile vor începe să se întâmple într-un mod incredibil şi într-adevăr vom trăi în Ceruri, în timp ce ne aflăm pe pământ. Aceasta e viaţa care ne-a fost destinată, deoarece suntem copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat după propria Lui imagine. Aşa că în mod natural suntem asemănători Lui. Dacă ne străduim să ne reamintim cine suntem, nu vom pierde nimic, ci doar vom câştiga în putere şi graţie. Fiindcă această măreţie este deja în interiorul nostru, noi suntem imaginea lui Dumnezeu, avem calităţi dumnezeieşti.

Eu am descoperit acest adevăr. Mulţi au descoperit treptat acest adevăr prin metoda Quan Yin, care este contactarea Luminii şi Sunetului Cereşti, care sunt manifestări ale lui Dumnezeu sau ale Fiinţei Supreme. Şi voi puteţi, prin această metodă,  să vă regăsiţi propria voastră măreţie. Este aşa de uşoară încât oricine o poate practica, chiar şi un copil. Cele cinci precepte şi regimul alimentar de post sunt de mare ajutor în străduinţa noastră pentru acest scop şi ne vor accelera progresul, oferindu-ne totodată o cale nobilă de a trăi, calea unui sfânt cu calităţi superioare care sunt compasiunea, înţelepciunea şi iubirea adevărată. Toate celelalte virtuţi vor veni din aceste calităţi originale.

Maestra Supremă Ching Hai

Top