Select Page

Limba Pusu

 Pusu_post_v09

 

Pusu: limba primului Univers Original

Maestra Supremă Ching Hai ne-a revelat cu graţie limba sacră a primului Univers Original.

Ca oameni, noi ne întrebăm de multe ori despre originea divină a creaţiei. Acum, prin graţia Raiului, Maestra Supremă Ching Hai ne-a împărtăşit cu iubire multe din minunile Universului Original, pe care-l descrie ca fiind “sursa primordială a toată creaţia manifestată.” Maestra ne-a spus că numele acestui Univers Original este Ihôs Kư. În conferinţele video “Bucuria revenirii acasă – Maestra redescoperă Universul Original” din 26 ianuarie 2014 şi “De la Universul Original la lumea noastră – iubirea adevărată nu se schimbă niciodată” din 29 mai 2014, Maestra a vorbit cu Supreme Master TV despre multe aspecte ale Raiului de pe urmă şi chiar şi de dincolo de acesta.

Călătorind prin Qu, primul Univers Original din Ihôs Kư şi prin sute de Kory din Qu (Regiuni Divine), Sufletul Suprem al Maestrei a trăit gloria şi măreţia dimensiunilor spirituale pe care mintea omului cu greu le poate înţelege, şi care sunt imposibil de exprimat în cuvinte. Şi totuşi, Maestra ne-a împărtăşit cu iubire multe detalii pe care le-a adunat de-a lungul călătoriei sale, inclusiv despre limba Pusu, limba binecuvântată din Qu.

“Ştiţi ce am descoperit în limba Pusu, din câte pot să-mi aduc aminte până acum, când am fost acolo? Adică când sufletul a fost acolo. Nu există nimic negativ, nici un cuvânt negativ în limba lor.”

“Tot ce vă puteţi imagina voi despre bunătate, despre nobleţe, despre graţie, binecuvântare, iubire, milă, totul este scris acolo. Nimic de rău. Ei nu au nimic ireal.”

“Şi eu am fost foarte uimită, mintea mea a fost foarte uimită, pentru că limba este foarte simplă şi se scrie cu cuvinte foarte simple! De exemplu, majoritatea regiunilor se scriu în două, trei, maxim patru litere. Şi cum este posibil că nu se repetă deloc?”

“Toate cuvintele strălucesc, străfulgeră în culori multiple.”

 Limba Pusu are peste 86 de zilioane de cuvinte în vocabular. În plus, fiinţele din Universul Original vorbesc telepatic, cu sunete melodioase, strălucitoare şi liniştitoare, transmiţând mesaje ce nu pot fi comparate cu cele din limbajul nostru pământesc.

Mai jos este o colecţie de cuvinte şi fraze din această limbă divină pe care Maestra le-a revelat cu graţie în ambele conferinţe, inclusiv un mic dicţionar în limba Pusu.

Pentru detalii despre semnificaţia cuvintelor Pusu, vă rugăm să vizionaţi conferinţele.

 

 

Fraze în Pusu

Traducere în engleză Traducere în română
Tim Qo Tu Lord That All Worlds Love (Lord Who Loves All Worlds)

 Lordul pe care toate lumile îl iubesc

(Lordul care iubeşte toate lumile)

Tim All worlds  Toate lumile
Qo Lord  Lord
Tu Love  Iubire
Py-O-Tu I love you (You I love)  Eu te iubesc (Pe tine te iubesc eu)
Py You  Tu
O I  Eu
Nơi popy You are beautiful (Beautiful you are)  Tu eşti frumoasă (Frumoasă eşti tu)
Popy You are  Tu eşti
Ig popy You are number one (Number one you are)  Tu eşti numărul unu (Numărul unu eşti tu)
Cob not Number one I am  Numărul unu sunt eu
Cob One (Numerical number 1)  Unu (cifra 1)
Not I am  Eu sunt
Yaykar Syr Cam (Portal Gate of Original Universe)  (Poarta Universului Original)
Cam Gate  Poartă

 

Cuvântul în Pusu pentru caracteristica unei Kory: Traducere în engleză Traducerea în română
Orwu Bliss  Binecuvântare
Pyo Love  Iubire
Mori Sharing  Dăruire
Luvi Warmth  Căldură
Ruly Friendliness  Prietenie
Isom Virtuous  Virtuos
Puqy Heroic  Eroic
Sulu Moral  Moral
Moly Honesty  Cinste
Qonu Leniency  Îngăduinţă
Nuwy Tolerance  Toleranţă
Nypu Truthfulness  Sinceritate
Kego Insight  Intuiţie
Ego Eloquence  Elocventă
Cigu Poetic  Poetică
Fygy Telepathy  Telepatică
Huli Successful  De succes
Nuq Safety  Siguranţă
Oro Loveliness  Dragoste
Muo Positive  Pozitivă
Kuru Carefree  Fără griji
Igy Beauty  Frumoasă
Konu Well-wishing  Urări de bine
Korys Graceful  Graţioasă
Okô Effortless  Lină
Oter Magnificent  Grandios
Diso Reflective  Cumpănire
Ehr Patient  Răbdătoare
Fôqi Responsible  Responsabilă
Ei Distinguished  Distinsă
Dơfa Truthful  Adevărat
Sifa Empowering  Cu putere
Mêto Humbleness  Smerită
Oqo Sympathy  Simpatie
Neqo Invigorating  Înviorătoare
Syfi (Kory 642) Concentrated  Concentrată
Afav (Kory 644) Idealistic  Idealistă

 

~Dicţionar Pusu (bazat pe alfabetul englez)~

 

English Pusu Română
A    
Absolute Ryx  Absolut
All Fon  Toate (Tot)
All Lords of OU Fon Faz  Toţi Lorzii din OU
All the Councils of Ihôs Kư Fon Crd  Toţi Consilierii din Ihôs Kư
All Worlds Tim  Toate lumile
Almighty God  Dumnezeu Atotputernicul
Am Not  Sunt (eu sunt)
Angel Ge  Înger
Aura  Aură
B    
Beautiful Nơi  Frumos
Bee  Albină
Being  Fiinţă
Billion Vuz  Bilion
Book  Carte
Buffalo  Bivol
C    
Chief Lord of Kory Asig Bưf  Lordul şef din Kory
Cow Bo  Vacă
To Create Ar  A crea
Created  Creat
Created Universe (Shadow Universe) Quê Bô

 Universul Creat

 (Universul din Umbră)

Creation Fy  Creaţie
D    
Divinity Ny  Divinitate
To Do  A face
E    
Eternal Foif  Etern
Eternity Beb  Eternitate
F    
Far Soo  Departe
Fast Pon  Repede
Father Qy  Tată
Fine Qơn  Fin (Rafinat)
First Original Universe Qu  Primul Univers Original
Fish Al  Peşte
Flower Ka  Floare
To Fly  A zbura
Forever Osiv  Veşnic
Forevermore Af  În vecii vecilor
Free Po  Liber
Fruit  Fruct
Fun Per  Distracţie
G    
Gate Cam  Poartă
Subgate Dofa Bơji Fer  Subpoartă
Gazillion Tưn  Gazilion
Glad No  Bucuros
Godses of OU  Godses din OU
Good Fơg  Bun
Grand Sêd  Grandios
Great  Măreţ
Green Ty  Verde
Greeting Naz  Salut
H    
Halo  Aura de lumină
Happy Vôpô  Fericire
Harmony Dâi  Armonie
To Have Ju  A avea
He Nôi  El
Heaven Kory  Rai
Horse Da  Cal
Human Igy  Om
I    
I O  Eu
I Love God Pô-O-Tu  Îl iubesc pe Dumnezeu
Intelligent Hir  Inteligent
J    
Joy  Bucurie
K    
Kindness Defi  Bunăvoinţă
King Nu  Rege
L    
Light (Divine) Ak  Lumina (Divină)
Lord Qo  Lord
Lord Almighty  Lordul Atotputernic
Lord of All Worlds Tim Qo Tu  Lordul tuturor lumilor
Lord of Council Faz Crd  Lordul Consiliului
Love Tu  Iubire
M    
Many  Multe (mulţi)
Might (Spiritual)  Atotputernicie (spirituală)
Million Ax  Milion
Mother Op  Mamă
Mountain Fog  Munte
Music  Muzică
N    
Nature Os  Natură
Nice  Frumos
No Ru  Nu
Noble  Nobil
Now Oz  Acum
Number Sôf  Număr
O    
Ocean  Ocean
Of Ix  Al, ai, a, ale
Omni Qo  Atot
Only  Doar
Original  Original
Original Universe (OU) Ihôs Kư  Universul Original (OU)
Ox  Bou
P    
Peace Fyf  Pace
Perfection Qosy  Perfectă
Plant Dag  Plantă
Portal Gate of OU Yaykar Syr Cam  Poarta din OU
Power (Spiritual)  Putere (spirituală)
Purifying Portal Bôif  Poartă de purificare
Purity Qon  Puritate
R    
River Dăb  Râu
S    
To Share Xory  A împărţi
She Noi  Ea
Silence  Tăcere
Soul Un  Suflet
Sound (Divine)  Sunet (divin)
Spiritual Figê  Spiritual
Supra Universe Quơ  Supra-univers
Supra Youthful Universe Tư Quơ  Supra-univers tânăr
T    
Thousand Soy  O mie
Tree (big) Kyg  Copac (mare)
Tree (small,shrub) Ro  Pom (tufiş)
Trillion Izu  Trilioane
U    
United Nưn  Unit
Universe Opô  Univers
V    
Vortex Begă Câf  Vortex
W    
We Gêp  Noi
Wonderful Fôkư  Minunat
World Conu  Lume
To Write Dow  A scrie
Y    
You Py  Tu
You are Popy  Tu eşti
You Love God Qo-Py-Tu  Tu îl iubeşti pe Dumnezeu
Youth  Tânăr
Z    
Zero Zưi  Zero
Zillion Ưz  Zilion
Many Zillions Ưz Ux  Multe zilioane
Zillions of Zillions Ưz Ix Ưz  Zilioane de zilioane
NUMBERS   Numere
1 Cob  Unu
2 Eg  Doi
3 Ưpo  Trei
4 Ưxơ  Patru
5 Zuv  Cinci
10 Koyư  Zece
11 Wozơ  Unsprezece
12 Nưp  Doisprezece
20 Waz  Douăzeci
21 Waz Cob  Douăzeci şi unu
22 Waz Eg  Douăzeci şi doi
50 Ay  Cincizeci
60 Ôz  Şaizeci
70 Ôv  Şaptezeci
80 Paz  Optzeci
90 Hôv  Nouăzeci
100 Iv  O sută
200 Eg Iv  Două sute
300 Ưpo Iv  Trei sute
Number 0 Tor  Cifra zero
Number 5 Ưzuv  Cifra cinci
Number 10  Cifra zece
Thousand Soy  O mie
1000 Cob Soy  Cifra o mie
Million Ax  Milion
1 Million Cob Ax  Cifra un milion
Billion Vuz  Bilion
Trillion Izu  Trilion
Zillion Ưz  Zilion
Zillions of Zillions Ưz Ix Ưz  Zilioane de zilioane

 

Ca să traducă alfabetul Pusu în cele mai apropiate cuvinte din engleză, Maestra a folosit literele A-Z din engleză şi literele aulaceze Ă, Â, Á, Ê, Ô, Ơ şi Ư.

Cele mai sincere mulţumiri Maestrei pentru că ne-a împărtăşit această limbă divină.

Fie ca planeta noastră să continuă să evolueze în pace şi iubire cu binecuvântarea Ta infinită!

 

Top