Suurten Mestareiden polku

 

172b

Puhunut Korkein Mestari Ching Hai

Maailmamme on nyt parempi paikka elää kuin ennen vanhaan, koska niin monet Mestarit ovat laskeutuneet alas Maan päälle ja opettaneet monia sivilisaation suuria lakeja. Olemme kehittyneet. Tämän takia maailmastamme on tullut kehittyneempi, kirkkaampi, mukavampi verrattuna tuhansien vuosien takaiseen maailmaan. Tämä johtuu monista, monista suurista valaistuneista Mestareista, jotka ovat kohottaneet ymmärryksemme tasoa. Vaikka he opettivat vain ryhmää ihmisiä, heidän jälkeensä jättämät opetukset, värähtely ja siemenet jatkavat kasvuaan, ja niistä on hyötyä koko maailmalle suuressa mittakaavassa, ja tämä on nostanut koko ihmiskunnan tietoisuutta korkeammalle tasolle. Tämän takia meidän maailmastamme tulee yhä parempi joka päivä.

Kun Mestari tulee Maan päälle, eivät vain oppilaat kohoa ja saa viisautta, vaan myös koko ihmiskunta puhdistuu ja nousee korkeammalle tietoisuuden tasolle. Siksi monet Mestarit ovat siunanneet maapalloamme ja maailmasta on tullut parempi paikka, sellainen kuin se on tänä päivänä. Mutta vieläkään se ei ole saavuttanut Taivaallisen ymmärryksen tasoa. Se ei ole saavuttanut samaa tietoisuutta, joka vallitsee maailmankaikkeutemme monissa muissa maailmoissa.

Jos haluamme saavuttaa samoja korkeuksia kuin entisten aikojen Mestarit, meidän on kuljettava samaa polkua kuin He kulkivat. Se on näin yksinkertaista. Asia on sama, jos haluat tulla lääkäriksi, silloin sinun on mentävä yliopistoon ja seurattava opetusta. Valmistuneet lääkärit opettavat sinua, kuinka tulla lääkäriksi. Samalla lailla jos haluamme tulla Kristuksen kaltaiseksi, meidän on noudatettava Heidän menetelmäänsä, meidän on saatava yhteys sisäiseen Valoon ja Jumalan Sanaan. Ja minä voin tarjota teille tämän menetelmän, ilmaiseksi, ilman mitään ehtoja, olivatpa ne sitten taloudellisia, fyysisiä tai henkisiä sitoumuksia. Tarvitaan vain omistautumistanne. Omistaudutte omalle harjoittamisellenne päivittäin oman aikataulunne ja järjestelyjenne mukaisesti ja omasta vapaasta tahdostanne. Tässä on kaikki, mitä tarvitaan.

Mikä sitten on syynä siihen, ettemme ole pystyneet seuraamaan entisaikojen Mestareiden vanhoja opetuksia? Syynä ei ole se, ettemme halua tai emme yritä. Syynä on se, että meillä ei ole tarpeeksi voimaa, olemme uupuneita, väsyneitä elämästä. Joskus meidän on uurastettava raskaasti vain pysyäksemme hengissä näissä alati kasvavan sivilisaation vaatimuksissa. Ja me myös kohtaamme jopa vielä enemmän ”sivistyneitä” houkutuksia, joten meidän on omaksuttava ”sivistyneempi” asenne suojellaksemme itseämme, jos haluamme saavuttaa uudelleen itsekunnioituksemme ja viisautemme. Sillä joskus tuntuu siltä, että kadotamme itsemme tässä olemassaolon ja paineiden pyörteessä ja tuntuu kuin kadottaisimme itsemme. Oikeastaan emme kadota kehoamme tai halujamme, kadotamme itsemme hallinnan. Siksi Raamatussa sanotaan: Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta menettää sielunsa (Matt. 16:26)?

Mutta me emme todella ymmärrä, mitä tarkoitetaan Itsen menettämisellä. Ajattelemme: “Entä sitten? Päinvastoin, en menetä mitään. Saavutan päivä päivältä yhä enemmän.” Jos työnantaja antaa sinulle ylennyksen tai päätät hankkia toisen lapsen, saat vain uuden ”ihanan” taakan. Jotkut taakat ovat siedettäviä, toiset ihania. Mitä enemmän kytkeydyt aineellisiin toimintoihin, sitä enemmän kadotat Itseäsi ja sitä vähemmän tunnet Itseäsi. Mitä sinun pitäisi tietää Itsestäsi? Että olemme voimakkaimpia olentoja maailmankaikkeudessa. Kaikki pyhät kirjoitukset puhuvat tästä. Buddhalaiset tekstit kertovat, että ihmisen elämä on kaikista arvokkain. Muslimien kirjoitukset sanovat, että olemme vieraita Maan päällä. Tämä tarkoittaa sitä, että Kotimme on jossain muualla ja olemme paljon muutakin kuin fyysinen kehomme.

Mutta ei riitä, että uskomme. Sinun on seurattava eräänlaista henkilökohtaista harjoittelua ja käytettävä omaa arvostelukykyäsi ja viisauttasi löytääksesi olemassaolon ylemmät tasot. Sinusta tulee yhä tottuneempi ylevämpään tapaan elää, ylevämpään tapaan ajatella ja korkeampaan voimaan, niin että sinusta tulee mahtavampi joka päivä. Sitten oma sisäinen Voimasi tekee kaiken sen, mitä sinä haluat tehtävän. Silloin tunnemme Jumalan ja voimme sanoa, että Jumala on tehnyt kaiken puolestamme, kehomme kautta, koska tuolloin me ja Jumala olemme yhtä. Kuten Jeesus on sanonut: Minä ja Isäni olemme yhtä (Joh. 10:30). Silloin meillä ei ole enää ihmiselle ominaista yksinäisyyttä, emmekä enää kamppaile saavuttaaksemme asioita pienellä voimallamme ja rajoittuneella viisaudellamme.

 

Rakkaus elävää Mestaria kohtaan

Rakkaus Mestaria kohtaan ei koskaan muutu, se vain kehittyy. Aluksi rakastat Mestarin fyysistä läsnäoloa, ja myöhemmin rakastat kaikkia, jopa ilman Heidän läsnäoloaankin. Sinusta tulee kärsivällisempi, rakastavampi, ehdoitta. Rakastat ilman, että tunnet rakastavasi. Se on hyvin luonnollista, hyvin mukavaa. Se mitä rakastat, on rakkaus minua kohtaan. Tunnet itsesi vapaaksi, kehittyneemmäksi, enemmän rakastetuksi Mestarin läsnä ollessa. Sinulla on enemmän itseluottamusta ja itsetuntosi paranee. Tiedät, että tuo henkilö ei koskaan vahingoita sinua, Hän vain auttaa kehittämään itsetuntoasi, eikä koskaan pyydä mitään sinulta vastineeksi. Tämä on ainoa rakkaus, joka voi liikuttaa jokaista sydäntä. Se ei koskaan kuihdu, ei edes yhdestä elämästä toiseen siirryttäessä. Kun olet kerran saanut initiaation, se kestää ikuisesti. Minne tahansa menet, tunnet, että tuo rakkaus on kanssasi. Olet onnellinen ollessasi sen lähellä, aivan kuten yöperhoset haluavat olla lähellä valoa.

Kaikki pitävät Mestarin suuresta näkymättömästä Valosta, koska tällä Valolla on kaikkea sitä, mitä tarvitsemme janoiselle sielullemme, kaikkea sitä mitä maailma ei voi tyydyttää. Saadaksesi tuota tyydytystä haluat istua Mestarin vieressä. Et rakasta Mestarin ulkomuotoa, vaan Hänen sisäistä kauneuttaan.

Kun ajattelet minua, hymyilet, eikö niin? Tunnet itsesi onnelliseksi, ikään kuin autuaaksi. Mutta maallinen rakkaus tulee aina sitomaan sinut tähän maailmaan. Jos olet sitoutunut minuun, menet sinne mihin minäkin menen, mutta jos olet sitoutunut johonkin toiseen, menet sinne, minne hekin menevät. Joskus se johtaa sinut kurjuuteen, vihaan, mustasukkaisuuteen ja monenlaiseen orjuuteen. Mutta rakkaus Mestaria kohtaan on erilaista. Mitä enemmän rakastat Mestaria, sitä enemmän saat kokea vapautta, sellaisia vapauden puolia joita et ole milloinkaan kokenut, koska sinua ovat sitoneet yhteiskunta, käsitykset, tavat, perhesuhteet. Nyt mikään ei voi sitoa sinua, eivät halut eivätkä tottumukset, eivätkä mitkään alhaiset halut. Tässä on ero jalon rakkauden ja sen alemman halun välillä, jota kutsumme rakkaudeksi ja joka on karmallisesti sitovaa. Rakastat minua, mutta voit erota minusta koska tahansa. Siinä on ero, sinulla ei ole mitään pelättävää.

 

 

Top