Pahuuden tuolla puolen

pict4K: Onko olemassa ratkaisua aggressiivisuuden ja väkivallan lopettamiseksi?

M: Ei, minulla ei ole sitä. Teillä on! Jokaisella on tämä kyky. Jos me lopettaisimme eläinten teurastamisen, jos pidättäytyisimme kaikista väkivaltaisista teoista, maailmastamme tulisi paratiisi. Se ei ole vain minun velvollisuuteni, se on jokaisen velvollisuus. Eikö teidänkin mielestänne? Koska jos Mestari, kuka tahansa Mestari pystyisi siihen, Jeesus olisi tehnyt sen, Buddha olisi tehnyt sen jo kauan aikaa sitten.

K: Onko ajatus pimeästä voimasta jotakin sellaista, joka on mielessämme?

M: Kyllä. Meillä on vapaa tahto. Ajattelemme mustavalkoisesti, ja Saatana on myös syntyisin Jumalan valtakunnasta, joka on sisällämme. Kun toimimme elämän hyvien ja totuudenmukaisten periaatteiden vastaisesti, meistä tulee pimeiden voimien välikappaleita. Mutta negatiiviset voimat ovat myös ok. Ne tekevät elämämme jännittäväksi ja saavat elämän olemassa olevaksi. Muuten nukkuisimme kaikki Taivaassa ilman mitään tekemistä. Mutta niin pian kun väsymme negatiiviseen voimaan ja haluamme palata Kotiin, meidän pitäisi tehdä se. Emme voi ikuisesti leikkiä negatiivisessa paikassa, meidän on myös mentävä Kotiin. Minun sanomani on siis niille, jotka ovat väsyneet leikkimään, niille jotka haluavat levätä ja mennä Kotiin. Siinä kaikki. Ne, jotka eivät halua kuunnella minua ovat niitä, jotka vielä pitävät luonnon negatiivisesta puolesta.

K: Onko helvetti olemassa?

M: Kyllä, se on olemassa, mutta pääasiassa vain sellaisille ihmisille, jotka ovat mieleltään hyvin häiriintyneitä. Ihmiset, jotka ovat hyviä ja hyveellisiä, eivät koskaan koe helvettiä. Ne, jotka ovat saaneet initiaation, eivät koskaan. Helvetti on suuri sairaala, jossa hoidetaan ihmisiä, joiden henki ja mieli ovat sairaita. Se on samankaltainen kuin meidän sairaalamme tässä maailmassa, joissa parannetaan sairauksia.

K: Onko olemassa sellaisia asioita kuten pahoja henkiä, demoneja tai Saatanaa, jotka ottavat ihmisiä valtaansa?

M: Kyllä, sellaisia on olemassa. Mutta monet pahoista hengistä ovat ihmisten sydämissä. Kun luomme vihaa, kun luomme masentavia ja painostavia ajatuksia muita ihmisiä kohtaan, synnytämme tällaisia epämieluisia sähköisiä ja näkymättömiä virtoja ilmaan, ilmapiiriin. Ne tiivistyvät yhteen, ja niistä syntyy voima, joka on pelottava kenelle tahansa, joka sattuu kulkemaan lähellä tai joutuu yhteyteen tällaisen ympäristön kanssa, joka on täynnä vihaa, täynnä pimeää, painostavaa voimaa. On siis parempi ajatella aina vain hyviä ajatuksia, tehdä hyviä tekoja, puhua hyvistä asioista, ajatella Jumalaa, tehdä Jumalan kaltaisesti ja puhua Jumalasta, ja Jumalan oivaltaminen on vielä parempi asia.

K: Saatana tuntuu olevan pahuuden henkilöitymä, mutta onko olemassa todellista pahaa olentoa tai demonia, joka on valloillaan tässä maailmassa, vai onko se meissä itsessämme?

M: Sisäinen maailma on myös ulkoinen maailma. Emme voi siis todella erottaa niitä toisistaan. Mitä tahansa liikkuukaan mielessämme, se ilmenee ulkoisesti. Siksi kaksi samassa huoneessa olevaa ihmistä havaitsee eri tavalla saman ympäristön ja heitä ympäröivän ilmapiirin. Ymmärrättekö? Toinen saattaa tuntea olonsa kuolettavan kurjaksi, ja toinen taas on iloinen. Emme voi siis sanoa, että pahuus olisi joko sisällämme tai ulkopuolellamme. Se on molempia, aivan samoin kuin Jumala on sekä sisällämme että ulkopuolellamme ja kaikkialla. Se riippuu havainnostamme, käsityksestämme. Havaintomme Jumalasta tai pahuudesta saa Jumalan tai pahuuden ilmentymään. Meidän on muutettava käsitystämme. Jos ajattelemme Jumalallisella tavalla ja harjoitamme Jumalan tietä, silloin olemme aina Jumalan läheisyydessä. Jos ajattelemme ja toimimme pahuuden tavoin, silloin olemme aina Saatanan läheisyydessä. Saatana ei ole henkilö, jolla on persoonallisuus. Se on voima, joka vapautuu negatiivisesta ajattelustamme, teoistamme ja puheestamme. Se on olemassa kaikkialla. Mutta meidän ei tarvitse tuntea häntä, jos käännymme kohti Jumalan valtakuntaa. Jos virittäydymme kohti Jumalan valtakuntaa, olemme siinä, ja jos virittäydymme pahuuden valtakuntaan, silloin olemme pimeyden valtakunnassa. Kaikki riippuu käsityksestämme ja kyvystämme virittäytyä. Joten kun meditoimme, käytämme tekniikkaa, jolla virittäydymme Jumalan valtakuntaan, olemme aina Jumalan valtakunnassa. Se on aivan kuin radio, jonka voi virittää eri asemille.

Top