Paluu

painting_masters

Puhunut Korkein Mestari Ching Hai

Emme ole milloinkaan olleet erossa Kaikkein Korkeimmasta, olemme aina olleet Korkein, mutta koska meillä on taipumus samastaa itsemme keräämämme tiedon kanssa ja niiden tapojen kanssa, joita keräämme ympäristöstä ja olosuhteista, meillä on yksilöllisyys, identiteetti, joka uskoo olevansa erillinen kokonaisuudesta. Sen jälkeen kun olemme saaneet valaistumisen joko omien ponnistustemme kautta tai henkisen ystävän avustuksella, näemme asiat eri tavalla. Vaikka meillä silloinkin on yksilöllinen kuori, tiedämme, ettemme ole se.

Jos haluamme nähdä tämän Valon uudelleen, meidän on itse mentävä ylös tai jonkun muun on vietävä meidät ylös, jos happivarastomme loppuu tai takerrumme kiviin. Meidän on siis selvittävä kaikista esteistä. Ylös mennessä on käytävä läpi kaikki se, minkä on ohittanut alas tullessa. Sitten voimme riisua varusteemme ja saamme takaisin alkuperäisen kauneutemme. Tulimme siis korkeammasta maailmasta ja sukelsimme olemassaolon valtamereen tutkiaksemme sitä ja myös omaksi huviksemme. Uusi maailma täytti meidät jännityksellä ja unohdimme, että kello käy koko ajan ja että henkemme on vaarassa, koska kun tehtävämme on suoritettu, meidän on palattava rannalle. Ja ellemme palaa, ystävän on sukellettava hakemaan meitä. Samalla tavalla olemme viipyneet liian kauan laitteissamme ja olemme samastuneet fyysiseen muotoomme. Jos siis haluamme palata takaisin Jumalan valtakuntaan, meidän on läpikäytävä kaikki tietoisuuden asteet olemassaolon valtameressä, oli se sitten kuinka vaikeaa tahansa.

Alas meneminen on suhteellisen vaivatonta, koska olemme raikkaita, valmiita aloittamaan minkä tahansa seikkailun. Kaikki on uutta, joten laskeudumme nopeasti tuntematta lainkaan väsymystä. Mutta kun meidän on mentävä takaisin ylös, se onkin sitten jo toinen juttu! Olemme uupuneita, happi on melkein loppunut ja olemme unohtaneet tien ylös, koska olimme hieman liian seikkailullisia. Onneksi Luojamme on varustanut meidät yhdistävällä linjalla. Oletteko koskaan kuulleet hopealangasta? Se on meidän pelastava linjamme, ja kun kosketamme sitä, siitä kuuluu eräänlaista Musiikkia, joka ohjaa meidät turvallisesti takaisin Kotiin.

Hyvät ystävämme Jeesus ja Buddha sukelsivat alas olemassaolon valtameren pohjaan etsiäkseen niitä, jotka olivat viipyneet siellä liian kauan tai olivat eksyneet. Jos voimme palata takaisin omin voimin, se on erinomaista, mutta jos se ei onnistu, silloin tällaiset henkilöt ovat välttämättömiä. He ovat paimenia, jotka ovat vahtineet turvallisuuttamme. Joten noustessamme ylös meidän on taisteltava useiden vesikerrosten läpi. Maan vetovoiman ja veden paineen takia ylös meno on hankalampaa. Sen lisäksi olemme uupuneita, joten ylös meno on vaikeampaa kuin alas meneminen. Jos vierellämme on joku lyhdyn kanssa näyttämässä tietä ja antamassa uusia happipulloja, silloin olemme turvassa ja tunnemme olomme turvalliseksi. Me emme kuulu tähän olemassaolon maailmaan, olemme täällä vain leikkimässä ja tutkimassa hetken aikaa. Jos nimittäin jäämme liian kauaksi aikaa Jumalan valtakuntaan, saatamme huomata sen olevan liian autuaallista tai ehkä hieman tylsää!

Me olemme jo Jumalan läheisyydessä. Emme vain tunnista sitä, joten tunnemme erillään olon, yksinolon taakan kaikkien tämän maailman paineiden keskellä. Minun tarkoitukseni on antaa teille väläys tai joitakin väläyksiä tästä Jumalan läsnäolosta, ja sitten voitte itse varmistua Hänen avustaan, rakkaudestaan ja neuvoistaan.

K: Laulamista ja rukoilemista nähdään säännöllisesti missä tahansa temppelissä tai kirkossa. Ovatko nämä keinoja saavuttaa valaistuminen?

M: Eivät ole. Se on vain osa valaistumista. Rukoileminen ja laulaminen ovat tarpeellisia kohottamaan vilpittömyyttämme ja luomaan vilpitöntä ja puhdasta ilmapiiriä. Mutta meidän on oltava hiljaa kyetäksemme kommunikoimaan hiljaisen Jumal-Itsemme kanssa. Hän ei ole meluisa. Olemme kiireisiä koko päivän puhuessamme ja ajatellessamme, ja kun menemme kirkkoon, olemme kiireisiä jälleen puhuessamme ja laulaessamme, kertoessamme Jumalalle, mitä Hänen pitäisi tehdä. Joten milloin luulette, että Jumalalla on aikaa meille tai meillä on aikaa Jumalalle? Meidän on istuttava hiljaisuudessa tai seistävä tai maattava hiljaisuudessa ja tiedettävä, mistä löytää Jumala rukousten ja laulujen lisäksi.

K: Mitä ajattelet Vanhasta testamentista ja juutalaisesta uskonnosta?

M: Ne ovat hyviä asioita. Mutta älkää odottako Messiasta, koska Hän tulee koko ajan. Rukoilkaa, että tunnistaisitte nykyisen Messiaan. Hän, jota odotatte, ei tule koskaan, jos odotatte Häntä tuolla tavoin. Silloinkin kun Jeesus tuli, ihmiset odottivat Messiasta, mutta surmasivat Hänet, joka oli silloin läsnä!

Teemme yhä kaikkia samoja tyhmyyksiä. Syynä ei ole se, että juutalaisten uskonto olisi paha, vaan se, että me olemme tietämättömiä. Jopa Jeesus lupasi lähettää meille Lohduttajan, joka tarkoittaa jotain Hänen vertaistaan, eikö totta? Mutta kaksituhatta vuotta myöhemmin me yhä odotamme, ja monet profeetat ovat tulleet ja lähteneet maapallolta. Olemme kuulleet, että Jeesus ilmestyy uudelleen, eikö totta? Miltä luulette Hänen näyttävän, onko Hänellä siivet tai parta vai kantaako Hän ristiä, jotta tunnistaisimme Hänet? Kuinka voisimme tunnistaa Hänet, jos Hän tulisi? Emme edes tiedä, minkä näköinen Jeesus oli! Me emme olleet silloin paikalla, tai ehkä olimme, mutta kenellä on niin pitkä muisti kahdentuhannen vuoden jälkeen!

Jeesus ei tule missään tietynlaisessa ulkomuodossa vaan henkenä. Hän voi tulla kenen tahansa luo, joka on kylliksi vastaanottavainen, joka avaa oikean oven päästääkseen Hänet sisälle. Sitten meistä tulee Jeesuksen kaltaisia, sitten Hän tulee takaisin jälleen. Hän tulee milloin tahansa, kun olemme valmiita. Hän tulee kenen tahansa Mestarin kautta, joka on kykenevä pitämään sisällään Hänen Kaikkivaltiaan voimansa. Sellainen henkilö on myös Jeesus, ehkä hiustyyli on erilainen tai Hänellä on korkokengät, mutta Hän on Jeesus kuitenkin.

K: Millainen yhteys on Jumal-Luontomme ja seitsemän chakran välillä?

M: Jos tarkoitat kehon chakroja aina tänne asti (Mestari osoittaa kolmatta silmäänsä), niin ei minkäänlaista. Puhun näiden chakrojen yläpuolella olevasta.

Useimmat joogit, jotka harjoittelevat chakrojen kanssa, aiheuttavat vain lämpöliikettä. Meillä on kehossamme kahdenlaista virtausta: toinen on Äänivirta ja toinen taas lämpövirta. Se huolehtii kehon toiminnoista, ruuansulatuksesta, hiestä, verenkierrosta. Toinen virta vie meidät takaisin Jumalan valtakuntaan. Kun joogit harjoittelevat alempien chakrojen kanssa (seksuaalinen keskus, anus, solar pleksus, kurkkuchakra jne.), silloin näillä ei ole mitään yhteyttä; puhun vain näiden yläpuolella olevista.

K: Miksi Jumala halusi Jeesuksen kuolevan tavalla, jolla se tapahtui?

M: Muuten Hänen oppilaansa eivät olisi puhdistuneet synneistään. Mestarin keho on olemassa kahta tarkoitusta varten. Ensinnäkin siksi että oppilaat fyysisessä maailmassa näkisivät sen. He eivät pystyisi näkemään Mestarin astraalikehoa. Toiseksi Mestarin keho on tarkoitettu uhrautumista varten. Sen on vastaanotettava kaikki se, mistä oppilaiden on päästävä eroon, otettava osakseen oppilaiden synnit ja sitten puhdistettava ne.

K: Voisitko kertoa meille enemmän Jeesuksen todellisista opetuksista verrattuna kristinuskon opetuksiin tänä päivänä?

M: Kristuksen opetukset ja kristinuskon opetukset tänä päivänä ovat molemmat hyviä. Ehkä jotain puuttuu kristinuskon opetuksesta tänä päivänä, joitain osia on sensuroitu, mutta en uskalla sanoa tätä, etten joutuisi hankaluuksiin. Jeesuksen muita opetuksia hänen elinaikanaan on enemmän kirjoitettu muistiin. Voitte nähdä sen esimerkiksi Kuolleenmeren kääröistä, joita olen lukenut. Niiden oletetaan olevan erittäin vanhoja, aina Jeesuksen elinajasta asti. Joitain asioita puuttuu Raamatusta, mutta kaiken kaikkiaan kristinuskon opetukset ovat ok. Ainoa puuttuva osa on se, että Jeesus ei ole täällä. Se on tärkein puuttuva osa. Nyt siis korvaamme sen suoralla yhteydellä Jeesukseen. Jos haluat nähdä Hänet, voit nähdä Hänet, voit puhua Hänen kanssaan, voit oppia suoraan Häneltä, koska Hän ei kuole koskaan. Jos kirkko tai mikä tahansa kristillinen järjestö voi auttaa sinua pääsemään yhteyteen Jeesuksen kanssa ja antaa suoran yhteyden Jumalan puhelinnumeroon, silloin asia on enemmän kunnossa, tyydyttävämpi, täydellisempi. Ellei näin ole, sitten voimme antaa sinulle tämän puuttuvan osan, ja siinä kaikki.

K: Tiesitkö, että Jeesus eli essealaisten kanssa, joka oli Pyhä Yhteisö ja toimi lähellä Kuollutta merta?

M: Kyllä. Jeesus kuului essealaiseen veljeskuntaan, jonka jäsenet olivat olleet kasvissyöjiä jo tuhansia vuosia, ja heillä oli tuona aikana henkisen siirron perintö. He olivat ”Valkoinen Veljeskunta”, joka siirsi Valoa ja Ääntä, ja tuohon aikaan oli erittäin vaikea päästä Veljeskuntaan. Jäseneksi haluavan oli sitouduttava elämään selibaatissa ja luvattava, ettei milloinkaan siirtäisi opetusta ulkopuolella avoimesti. Kenellä tahansa Järjestöön pyrkivällä tuli olla jonkun vanhemman jäsenen suositus, ja hänen oli käytävä läpi vuosia kestävä koeaika, ennen kuin hän sai pukeutua valkeaan kaapuun. He olivat ’rakkauden ruumiillistuma’, ja Jeesus oli se, joka rikkoi lupauksen vaitiolosta. Mutta tämä tapahtui tietenkin Kaikkein Korkeimman määräyksestä. Hän sai sisäisen sanoman, muuten kukaan Veljeskunnan jäsenistä ei ollut koskaan saarnannut avoimesti tällä tavalla. Ensinnäkin koska he olivat antaneet valan. Toiseksi se oli vaarallista. Sen vuoksi Jeesus ristiinnaulittiin. Hän saarnasi avoimesti, ja Valkoinen Veljeskunta seurasi Häntä läheltä yrittäen suojella Häntä monin tavoin. Mutta hekään eivät voineet auttaa.

Top